نوروز 96

علی کرامت: گردش مواد

در فایل پیوست نکته‌های مبحث « گردش مواد» ضمیمه شده است.فایل های ضمیمه
مجموعه- ضرب دکارتی و رابطه از جبر و احتمال
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی