خسرو ارغوانی‌فرد: خازن (خلاصه درس و نکته ها)

در فایل پیوست نکته‌های مبحث « خازن » ضمیمه شده است.فایل های ضمیمه