خسرو ارغوانی‌فرد: نور و بازتاب نور (خلاصه درس و نکته ها)

در فایل پیوست نکته‌های مبحث «نور و بازتاب نور» ضمیمه شده است.سال نو مبارک

در فایل پیوست نکته‌های مبحث «نور و بازتاب نور» ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه