خسرو ارغوانی‌فرد: نور و بازتاب نور (خلاصه درس و نکته ها)

در فایل پیوست نکته‌های مبحث «نور و بازتاب نور» ضمیمه شده است.

خسرو ارغوانی‌فرد: نور و بازتاب نور (خلاصه درس و نکته ها)

سال نو مبارک

در فایل پیوست نکته‌های مبحث «نور و بازتاب نور» ضمیمه شده است.