برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد پشتیبان‌های تهران

جلسات ارزیابی نیم سال اول پشتیبانان تهران از 1 اسفند تا 9 اسفند برگزار شد . در این جلسات 719 پشتیبان حاضر شدند که از این میان 152 پشتیبان رنگ ارزیابی عملکرد آبی را توانستند کسب نمایند.

برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد پشتیبان‌های تهران

آخرین جلسه پشتیبانی مناطق سال 94 با موضوع ارزیابی عملکرد نیمسال اول و تجلیل از پشتیبان های برتر :

در دوسال گذشته در مهر ، بهمن و خرداد، جلسات ارزیابی پشتیبانی برگزار می شود ، این جلسات با محور های زیر برگزار می شود :

 • کمک به یادگیری از همتایان

 • ترویج آموزش به پشتیبانان

 • شناسایی و کشف سرمایه انسانی

 • توجه به پشتیبان ها

 • ارزیابی عملکرد

گزارش آماری این دوره به شرح زیر می باشد:

 • گزارش آماری از جلسات Many To One :

چهارمین دوره جلسات Many To One پشتیبان های تهران اول تا نهم اسفند 94 برگزار شد که از 745 پشتیبان قابل ارزیابی 719 نفر حاضر بودند (97 درصد حضور)

از این میان 152 پشتیبان آبی(خیلی خوب)، 436 پشتیبان سبز(خوب) ، 125 پشتیبان زرد(متوسط) و 6 پشتیبان ارزیابی عملکرد قرمز (ضعیف) داشتند.

به رسم یادبود به پشتیبانان برتر (عملکرد خیلی خوب) و ارزیاب های این دوره جوایزی اهدا شد.


 • تجلیل از ارزیاب ها :

در این دوره از جلسات، 26 ارزیاب از واحد های مختلف کانون جهت بررسی عملکرد پشتیبان ها حاضر بودند:

برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد پشتیبان‌های تهران


(ردیف اول از سمت چپ) حمید آقالویی: هماهنگ کننده منطقه شرق پسر، حمیدرضا اکبریان: هماهنگ کننده منطقه شمال پسر، آرش

فتحعلی: هماهنگ کننده منطقه جنوب پسر، مهدی خزایی: مدیر منطقه شرق پسر، شهریار نویدی : هماهنگ کننده منطقه غرب پسر، منوچهر نیکونژاد: از مسئولین گروه بورسیه، هادی صحیحی : مدیر منطقه جنوب پسر، مهدی سکوت: هماهنگ کننده منطقه نارمک پسر، ادریس فتحی: از مسئولین گروه نابینایان،آقای شفیعی : ستاد مرکزی ، مجید غلامی : واحد ارزیابی ، اشکان محمدی : واحد ارزیابی ، بابک امینی پناه : هماهنگ کننده مناطق پسر

(ردیف دوم از سمت چپ) سمیرا اسدی: هماهنگ کننده منطقه نارمک دختر، رخسانا اشک تراب : از مسئولین گروه رسیدگی به شکایات، سمیرا بیت اله پور: از مسئولین سایت، آذر قهرمانی: هماهنگ کننده منطقه غرب دختر، مریم خانمحمدی : مدیر منطقه جنوب دختر، زهرا خدابخش: هماهنگ کننده مناطق دختر، لیلا محمدی : مدیر منطقه شمال دختر، نسترن توکلی: ستاد مرکزی، فرناز طالبی : از مسئولین گروه رسیدگی به شکایات ، وحیده محمدی: هماهنگ کننده مناطق دختر، پریسا پرویزی: هماهنگ کننده منطقه جنوب دختر، مهدیه محمودی : هماهنگ کننده منطقه شرق دختر، صدیقه افشار : ستاد مرکزی، پروانه عبدالهی: ستاد مرکزی، معصومه اکرانی : گروه ارزیابی ، مهسا عوض زاده : گروه ارزیابی ، مهسا حسنی : گروه ارزیابی ، زهره عالمی: هماهنگ کننده منطقه شمال دختر


 • تجلیل از پشتیبان های دختر با عملکرد خیلی خوب(83 پشتیبان) :

برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد پشتیبان‌های تهران

 •       تجلیل از پشتیبان های پسر با عملکرد خیلی خوب (54 پشتیبان) :

برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد پشتیبان‌های تهران

پشتیبان های دختر مناطق که در همه جلسات Many To One برگزار شده حاضر بوده و بیش از 2 بار رنگ آبی کسب کرده اند:

برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد پشتیبان‌های تهران

پشتیبان های پسری که در همه جلسات Many To One برگزار شده حاضر بوده و بیش از 2 بار رنگ آبی کسب کرده اند:

برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد پشتیبان‌های تهران

 • مدیران دختر که تمام پشتیبان های آنها در جلسه Many To one اسفند 94 آبی و سبز شدند.

برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد پشتیبان‌های تهران

 • مدیران پسر که تمام پشتیبان های آنها در جلسه Many To one اسفند 94 آبی و سبز شدند.

برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد پشتیبان‌های تهران


خرید کتاب