نانو ذرات کربنات کلسیم PH تومور سرطانی را کنترل می‌کند

کنترل PH تومورهای سرطانی مانع از رشد سلول‌های سرطانی می‌شود.

نانو ذرات کربنات کلسیم PH تومور سرطانی را کنترل می‌کندبه گزارش خبرنگار حوزه فن‌آوری‌های نوین  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روش جدیدی در دانشگاه واشنگتن ابداع شده که در آن از نانو‌ذرات برای ممانعت از رشد سلول‌های سرطانی استفاده می‌شود، این ذرات از جنس ترکیباتی است که در قرص‌های ضد اسید معده استفاده می‌شود.

محققان رشته بیوشیمی و بیوفیزیک مولکولی دو روش جدید ایجاد نانو‌ذرات کربنات کلسیم ارائه دادند. آنها بعد از سنتز این نانو ذرات،‌ آن را به بدن موش مبتلا به سرطان تزریق کردند. این نانو ذرات با وارد شدن به محیط تومور سرطانی،‌ آن را از حالت اسیدی به قلیایی تغییر داده و با این کار مانع از رشد تومور می‌شود‌. محققان این پروژه برای اولین بار نشان دادند که می‌توان با استفاده از نانو ذرات طراحی شده، PH تومور حالت جامد را تغییر داد. 

آویک سام از محققان پروژه می‌گوید: سرطان به دلیل رشد افسار گسیخته موجب مرگ می‌شود. PH  تومور رابطه مستقیم یبا رشد آن دارد. سلول های سرطانی برای خلاصی یافتن از محیط میان سلولی از روش کاهش ph استفاده می‌کنند. به همین دلیل محققان این پروژه از راهبرد افزایش ph در تومور استفاده کردند کربنات کلسیم در صورت وارد شدن به آب می‌تواند ph آن را تا 9 افزایش دهد. 

این گروه تحقیقاتی دریافتند که اگر کربنات کلسیم وارد محیط بدن شود،‌ PH تا 7.4 افزایش می‌یابد که دقیقا ph نرمال بدن انسان است. 

وارد کردن کربنات کلسیم به بدن کاری چالش برانگیز است. این نانو ذرات 10 تا هزار برابر بزرگتر از نانو ذرات ایده‌آل مورد استفاده در درمان سرطان هستند. 

برای حل این مشکل با استفاده از نفوذ مبتنی بر پلی اتیلن گلیکول، نانو ذرات 20 تا 300 نانو متری سنتز کردند. 

منبع :