تولید دارو به کمک مولکول منفرد و نانو الکترودها

یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی با قرار دادن مولکول‌های منفرد میان دو نانو الکترود و اعمال میدان الکتریکی، موفق به تولید مواد شیمیایی شدند.

تولید دارو به کمک مولکول منفرد و نانو الکترودهابه گزارش خبرنگار  حوزه فناوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه بارسلونا و دانشگاه استرالیا روش‌ جدیدی برای تولید ترکیبات دارویی و مواد مختلف ارائه کردند.

 در این روش‌، واکنش شیمیایی کاتالیستی با سرعت بالا انجام می‌گیرد که در آن از اعمال میدان الکتریکی بین مولکول ها برای سنتز ترکیب مورد نظر استفاده می‌شود. 

این روش‌ جدید مسیر تازه‌ای به سوی تولید ترکیبات شیمیایی به ویژه محصولات دارویی باز می‌کند به طوری که می‌توان داروها را با قیمت کمتر تولید کرد. 

در این فرآیند محققان با اعمال میدان الکتریکی جهت‌دار میان دو نانو الکترود، واکنش مورد نظر را انجام دادند. پیش‌ ماده به صورت مولکو‌ل‌هایی میان این نانو الکترودها قرار دارد. این راهبرد سنتزی نانو شیمیایی موجب می‌شود تا مولکول‌های منفرد به یکدیگر متصل شده تا ساختار یا زنجیره جدیدی به دست آید. 

این روش شباهت زیادی به الگو دارد و از آن می‌توان برای تولید مواد و ترکیبات شیمیایی مختلف استفاده کرد. 

اسماعیل ویزپرس از دانشگاه بارسلونا می‌گوید:‌از نقطه نظر تئوری واکنش‌های شیمیایی را می‌توان با استفاده از میدان الکتریکی کاتالیز کرد. ما شواهد تجربی زیادی برای این کار ارائه کردیم . 

منبع :