کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 3 پاسخ- 25 اسفند 94

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...

کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 3 پاسخ- 25 اسفند 94

یک سؤال، 3 پاسخ

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


دانش‌آموز هستم. آیا مجاز هستم به دلیل تعطیلات، برنامه‌ریزی دوهفته‌ای‌ام را عوض کنم؟

پاسخ 1- با توجه به تعطیلی مدارس در ایام نوروز، شما فرصت مطالعاتی بیش‌تری در اختیار دارید و برای بهره‌گیری از این فرصت مغتنم، لازم است برنامه‌ی متفاوتی را در مقایسه با روزهایی که به مدرسه می‌رفتید داشته باشید. شخصی‌سازی برنامه در این زمان به اتکای خلاقیت و برنامه‌ی دو آزمون 7 و 20 فروردین اهمیت زیادی دارد. باید با رعایت تعادل‌های مطالعاتی با استفاده از اوقاتی که در اختیار دارید به مناسب‌ترین برنامه‌ی شخصی برسید. تابلو نوروزی، ابزار برنامه‌‌ریزی برای این دوران است. می‌توانید با استفاده از کارنامه‌ی 5 نوع درس و کارنامه‌ی مبحثی و مشورت از اولیا و پشتیبان خود، این تابلو را تکمیل کنید تا برنامه‌ی مطالعاتی هدفمندی در تعطیلات نوروز داشته باشید.

رضا پشنگ‌پور

پاسخ 2- تعادل‌ها را برهم نزنید و روش‌ها را تغییر ندهید. شما به تنظیم برنامه‌ی مطالعه برای دو هفته عادت کرده‌اید و تا بخواهید به اجرای برنامه‌های جدید خو بگیرید، تعطیلات تمام شده است و شما مانده‌اید و سردرگمی میان برنامه‌ها و روش‌ها. شما مجاز هستید ساعت مطالعه‌تان را افزایش دهید و از روزهای تعطیل به بهترین نحو استفاده کنید. مجاز هستید روش‌های موفقتان را اجرا کنید و نقاط قوت درس‌ها را پایدار کنید ولی مجاز نیستید با تغییر روش آرامشتان را برهم بزنید و در رسیدن به اهدافتان ناکام بمانید.

سارا شفافی

پاسخ 3- برنامه‌ی دوهفته‌ای برای دوران نوروز تابع منطق هر آزمون و مفاد آزمونی آن است. تعطیلات امسال شما باید تابعی از آزمون‌ها و منطق آن‌ها باشد نه برعکس! برای دو روز در کل ایام نوروز، زمان آزاد و استراحت کامل در نظر بگیرید و چه زمان‌هایی بهتر از روز اول و آخر آن برای این کار که اتفاقاً باز هم در یک تعادل منطقی، این دو روز در زمان آماده‌سازی دو آزمون قرار می‌گیرد. در مورد سایر تعادل‌های مطالعاتی در نوروز، که مهم‌ترین اصل در رسیدن به هدف‌گذاری‌های پیشرفتی در این دوران است، رعایت تعادل در پرداختن به نقاط قوت و ضعف، تعادل در مطالعات دوهفته‌ای هر آزمون و تعادل در مطالعه‌ی مفهومی و بازیابی تستی مطالب پیشنهاد می‌شود. تعطیلات امسال از هر سال دیگری جذاب‌تر و پرخاطره‌تر است.

حسام زینی لشکاجانی