محمدرضا وطن‌خواه رتبه 8 کنکور : نوروز چگونه درس خواندم؟

دوران طلایی نوروز

محمدرضا وطن‌خواه رتبه 8 کنکور : نوروز چگونه درس خواندم؟


به نظر من ؛ در دوران نوروز اولویت اصلی با کمیّت مطالعه است ؛ زیرا تنها راه برای مبارزه با کاهش کیفیت ، افزایش کمیت است.

اولویت دوم این است که کتاب های جدید حدالامکان استفاده نشود؛ مگر برای تراز های بالا که تستهای جدیدتری نیاز دارند. یعنی کتابهایی که خوانده اند را دوباره بخوانند نه این که کتابهای جدید تهیه کنند و دوباره از اول شروع به خواندنش کنند.

مسئله سوم این است که افراد با ترازهای بالا که توانسته اند در مسائل زمانگیر شیمی و فیزیک به تسلط کافی برسند دیگر وقت زیادی روی تسلط نگذراند ؛ بلکه بیشتر روی حل مسائل به صورت سریع وقت بگذارند. یعنی دیگر زمان آن نیست که با مسائل خیلی سخت نیم ساعت گلاویز شد و از تست های دروس دیگر بازماند. پس در این دروس سعی شود تست های آنرمال و تسلطی کمتری زده شود.

از دید من نوروز  فرصتی برای دروسی است که ضعف نسبی در آن ها دارند. البته به دانش آموزانی که درسی را تابحال کلّاً نخوانده اند پیشنهاد می کنم دیگر سراغ آن درس به خصوص نروند به ویژه اگر درسی از پیش1 فیزیک یا هندسه1 باشد.

تعادل دروس عمومی با دروس اختصاصی در این دوران مهمتر است.موضوعی خواندن تاریخ ادبیات ، لغت ادبیات و آیات دینی در این روزها کمک به سزایی خواهد کرد. روخوانی کتاب درسی دینی نیز بسیار کاربردی است . برای درس عربی هم قواعد و ترجمه در اولویت است. با تست زنی عربی کنکور (مثل کتاب زرد عمومی) می توان سرعت را در متون عربی افزایش داد ولی برای ترجمه و خصوصاً قواعد ، باید همراه تست درسنامه هم استفاده شود.

درس زیست شناسی هم تا حدامکان زیاد خوانده شود و تقریبا هر روز باید در برنامه درسی حضور داشته باشد تا تسلط روی متن کتاب تا روز کنکور تکمیل و حفظ شود. جمع بندی نکات تستهای کنکورهای گذشته نیز در درس زیست شناسی بسیار مفید است. هر چند سبک  سؤال ها در کنکور عوض شده ولی تیپ طرح اکثر سؤالات تفاوت چندانی نکرده است.