کنکور 98

فرزین حسینی رتبه 5 کنکور : نوروز چگونه درس خواندم؟

دوران طلایی نوروز

فرزین حسینی رتبه 5 کنکور : نوروز چگونه درس خواندم؟

 یکی از دغدغه های دانش اموزان در این دوران تمام نشدن دروس و نزدیک بودن کنکور است. بهترین توصیه این است که با تمرکز کامل به پیش١ و پایه بپردازند زیرا حتی اگر با عجله دروس را تمام کنند در دوران جمع بندی کار دشوارتری دارند.

دوران عید دوران عوض کردن منابع نیست بلکه دوران تقویت منابع است به این معنا که مطالب این ازمون ها تا دوران جمع بندی نهایی تکرار نمی شوند بنابراین لازم است منابع را مرتب کرده و جاهایی که باید بیش‌تر و بهتر مورد توجه قرار گیرند، مشخص شوند.

در این دوران فقط نباید به نقاط ضعف توجه شود بلکه باید از نقاط قوت هم غافل نماند. بهترین کار برای این مساله حل کردن سوالات وتست هایی جهت جمع بندی است و یکی از بهترین منابع  سوالات ازمون های قبلی کانون است.

تمرکز اصلی من در این دوران بر روی دروس اختصاصی بود. به قول معروف بهترین و تقریباً اخرین فرصت برای زدن تیر خلاص به این دروس است.

به علت فضای عید و شرایط ان در این دوران اگر بتوانیم اندکی هم ساعات مطالعاتی را افزایش بدهیم شاهکار کرده ایم،  بنابراین حفظ ساعات مطالعاتی و چه بسا افزایش ان میتواند بسیار مطلوب باشد.

و در اخر اینکه کنکور نزدیک است و باید کم کم کوله مان را ببندیم پس پیشنهاد من این است که آن را سنگین یا سبک نکنیم هر انچه را لازم داریم با خود بیاوریم فقط اراده به نه گفتن و عملی کردن تصمیم ها یادمان نرود.