مهدی برخوری رتبه 3 کنکور : نوروز چگونه درس خواندم؟

روش مطالعه در دوران طلایی

مهدی برخوری رتبه 3 کنکور : نوروز چگونه درس خواندم؟


در مورد برنامه­ ریزی برای این ایام نوروز  از همان ابتدای کار یعنی بعد­ازظهر آزمون اسفند یک برنامه برای خودم نوشتم که در آن مشخص بود در هر روز چه درس­هایی را و به چه میزان باید بخوانم البته این برنامه به گونه ­ای بود که اگر به هر دلیلی از آن عقب می­ ماندم فرصت جبران در روز های بعد را داشتم چون برنامه­ ی بعضی روزها را خیلی سبک چیده بودم و یکی دو روز آخر هفته ­ی دوم برای مرور قسمت­ هایی که نیاز بود، گذاشته بودم.

برنامه ­ی اصلی من در عید همان خواندن مباحث آزمون های کانون بود.

یکی  از کار­هایی که با تمام­ شدن مدرسه فرصت کافی برای انجام آن در نوروز و بعد از آن داشتم این بود که هر روز تعدادی تست قرابت، املا و آرایه می زدم و یک یا دو متن عربی کار می‌کردم. بعد از مدتی متن ­های کنکوری که در کتاب تست خودم داشتم تمام شد و بعد از آن متن های مختلف را از کتاب های مختلف پیدا می‌کردم و هر روز می­ خواندم و همین باعث شد متن کنکور را خیلی سریع و با تسلط جواب بدهم.


 برنامه آزمون تکرار مباحث پیش یک و پایه بود و من آن‌ها را خوب خوانده بودم و هم‌چنین از آنجا که تا اواخر اسفند ماه مدرسه تمام شده بود و وقت بیش‌تری داشتم، توانستم در این ایام برای این مباحث پیش یک و پایه تست زیادی کار کنم تا به تسلط برسم و هم‌چنین مباحثی خارج از آزمون را هم بخوانم مباحثی که در طول سال فرصت مناسبی برای تست زدن کافی برایشان پیدا نکرده بودم و هم‌چنین مباحث پایانی پیش دو که معلم های ما درس داده بودند اما تا اردیبهشت در آزمون های کانون نمی­ آمدند و اگر آن ها را کار نمی‌­­‌­­کردم حجم زیادی از آن­ها را فراموش می­ کردم که در آن صورت هم برای خواندن مجدد آن­ها وقت بیش‌تری لازم بود و هم رسیدن به تسلط مورد نظر خودم در آن­ها کار سختی می­ شد.

در مورد تفریحات عید هم فقط روز اول سال را استراحت کردم و در بقیه ­ی روز ها درس خواندم حتی در روز سیزده ­ هم در خانه ماندم و زیاد هم به عید دیدنی نرفتم.