در سال 1395 مثبت اندیشی را چند برابر کنیم...

تحقیقات نشان می‌دهند افرادی که آرمان هایشان را روی کاغذ می‌آورند، دو برابر کسانی که هدفی را در ذهن دارند به موفقیت می‌رسند

در سال 1395 مثبت اندیشی را چند برابر کنیم...

تحقیقات نشان می دهند افرادی که آرمان هایشان را روی کاغذ می آورند، دو برابر کسانی که هدفی را در ذهن دارند به موفقیت می رسند و چندین برابر کسانی که هیچ هدفی در زندگی خود ندارند، کامیاب می شوند؛ اما واقعا چرا نتیجه ی دلخواه خود را نمی گیرند؟

آیا برای موفقیت در سال 95 آمادگی کافی را دارید؟ برای تغییر در سال 95 چه زیر ساخت هایی را آماده کرده اید؟

  ما باید با قدرت و انرژی مثبت، آموزش های خاص را ببینیم. همین حالا معین کنید چه کتاب هایی را برای رسیدن به مهم ترین هدف زندگی تان مطالعه خواهید کرد.

توصیه می کنم به کتاب فروشی ها بروید و حداقل 2 یا 3 کتاب در زمینه ی هدفی که دلتان می خواهد از آن نتیجه بگیرید، تهیه کنید. همین حالا یک هدف، فقط یک هدف را که مهم ترین آرمان زندگی تان است، روی کاغذ بیاورید.

حواستان باشد هدفی را تعیین کنید که بزرگ اما قابل دستیابی باشد و وقتی به آن فکر می کنید، ضربان قلبتان بالاتر برود و در ضمن با ارزش های زندگی شما منافاتی نداشته باشد. فراموش نکنید، برای رسیدن به آرزوهایتان باید بهای آن را بپردازید. دلم می خواهد برای لحظه ی تحویل سال، مهم ترین هدفتان را شفاف، دقیق و واضح در ذهنتان ببینید و با تمام قول به سوی آن حرکت کنید.یادتان در سال 1395 مثبت اندیشی را به معنای واقعی چند برابر کنید.

منبع :