ژن‌های ورزشکاران بر سرعت ریکاوری آن‌ها تاثیرگذار است

تحقیقات انجام شده درباره ارتباط بین ژن‌ها و ریکاوری ورزش نشان داده ژن‌ها ممکن است بر درصد و میزان ریکاوری ورزشی تاثیر بگذارند.

ژن‌های ورزشکاران بر سرعت ریکاوری آن‌ها تاثیرگذار است

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت MNT، ورزشکارانی که ژن (CACNA1Ers704326) دارند، بیشتر در معرض ریکاوری طولانی‌تر بعد از آسیب دیدگی قرار دارند.

در این مطالعات 40 ورزشکار مورد بررسی قرار گرفتند. محققان نشانه‌های آسیب دیدگی را بررسی کردند و از این افراد تست شناختی و آزمایش DNA نیز گرفته شد.

مدیر این تحقیقات می‌گوید باید مطالعات بیشتری انجام دهیم اما بررسی‌های فعلی نشان داده است رابطه‌ای بین پروتئین‌های ژنتیکی و افزایش کلسیم وجود دارد که بر ریکاوری تاثیرگذار است.

منبع :