گوارش (110 تست با پاسخ کاملاً تشریحی)

زیست‌شناسیدانش آموزان عزیز رشته تجربی

مبحث گوارش یکی از مهم ترین مبحث‌های زیست دوره دبیرستان است و به طور متوسط 3 تا 4 سؤال کنکور به این مبحث اختصاص دارد .

در فایل پیوست 110 سؤال با پاسخ کاملاً تشریحی برای تسلط شما روی این مبحث ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه