گام هایی برای دوران طلایی نوروز

دوران طلایی نوروز مهم‌ترین ایستگاه جبرانی برای پیشرفت است برای رسیدن به این هدف ذهن شفافی باید نسبت به عملکرد خود داشته باشید...دوران طلایی نوروز مهم‌ترین ایستگاه جبرانی برای پیشرفت است برای رسیدن به این هدف ذهن شفافی باید نسبت به عملکرد خود داشته باشید کانون به کمک آزمونها اطلاعات آموزشی دقیق هر دانش آموز را استخراج نموده و در قالب 5 نوع کارنامه در اختیار خود او (روی صفحه شخصی) قرار می دهد تا در ایام نوروز آگاهانه و هدفمند عمل کند.

کارنامه‌ آزمون‌ها : وضعیت دانش آموز در هر آزمون با سایر دانش آموزان کشور سنجیده می شود.

کارنامه آزمونی

کارنامه‌ پروژه‌ای: وضعیت دانش آموز در 8 پروژه برنامه راهبردی نسبت به خودش مشخص می شود.

کارنامه پروژه ای

کارنامه 5 نوع درس: نقاط قوت و ضعف دانش آموز در هر درس نسبت به هم ترازها طبقه بندی شده است.

کارنامه 5 درس

کارنامه مبحثی: چند از 10 مباحث هر درس در طول آزمونها، کمک بزرگی به شناخت مبحث محور دروس می کند.

کارنامه مبحثی

کارنامه سوال محور : طبقه بندی تک تک سوال های آزمونها بر اساس صحیح - غلط و نزده به یادگیری از اشتباهات جهت و سرعت می بخشد

کارنامه سوال محور