تحلیل آزمون 21 اسفند سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 21 اسفند، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود....

تحلیل آزمون 21 اسفند سوم تجربی

به نام خدا

دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 21 اسفند، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

تحلیل آزمون 21 اسفند سوم تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست، همه ترازها یک واحد ازمون سخت شده است اما نسبت به میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری دانش آموزان ازمون متعادلی را تجربه کرده اند.

  • در درس شیمی در محدوده ترازی 7000، 6250 و 5500 آزمون یک واحد اسان تر از مصوب و در محدوده ترازی 4750 یک واحد سخت تر از مصوب شده است

  • در درس شیمی- گواه دانش اموزان با سوالات آسانی مواجه شده اند.

  • در درس فیزیک، ازمون متعادل بوده و در محدوده ترازی 4750 آزمون یک واحد سخت شده است.

  • در درس ریاضی، آزمون متعادل و در همه محدوده ها منطبق با مصوب است.