تحلیل آزمون نقاشی 21 اسفند

باسلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، گزارش تحلیل 21 اسفند ماه به شرح زیر ارائه می‌شود:

تحلیل آزمون نقاشی 21 اسفند

به نام خدا

داوطلبان عزیز رشته نقاشی،

باسلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، گزارش تحلیل 21 اسفند ماه به شرح زیر ارائه می‌شود:


مبانی هنرهای تجسمی

طراحی

تاریخ هنر ایران و جهان

مکاتب نقاشی و کارگاه رنگ

تعداد سوالات

10

15

10

20

تعداد سوالات دامدار

5

6

2

6

دشوارترین سواال

117

131

144

182

درصد دشوارترین سوال

10

7

10

714

آسانترین سوال

111

126

139

190

درصد آسانترین سوال

52

76

38

69

میانگین درصد پاسخگویی صحیح

24

21

13

25

بالاترین درصد پاسخگویی

90

91

67

95

تعداد بالترین درصد

2

1

1

1

تعداد شرکت‌کنندگان در این آزمون: 29 نفر

خرید کتاب