تحلیل آزمون گرافیک 21 اسفند

باسلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، گزارش تحلیل آزمون 21 اسفند ماه به شرح زیر ارائه می‌شود:

تحلیل آزمون گرافیک 21 اسفند

به نام خدا

داوطلبان عزیز رشته گرافیک،

باسلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، گزارش تحلیل آزمون 21 اسفند ماه به شرح زیر ارائه می‌شود:


مبانی هنرهای تجسمی

طراحی

تاریخ هنر ایران و جهان

صفحه آرایی و

خط در گرافیک

عکاسی

تعداد سوالات

10

15

10

15

10

بالاترین درصد پاسخگویی صحیح

100

100

100

100

100

تعداد کسانی که به بالاترین درصد سوالات پاسخ صحیح داده اند

3

1

3

1

6

تعداد سوالات دامدار

3

4

0

5

1

دشوارترین سواال

117

131

137

159 و 149

169

درصد دشوارترین سوال

12

6

11

18

9

آسانترین سوال

118

126

141

147

162

درصد آسانترین سوال

55

78

49

54

67

میانگین درصد پاسخگویی صحیح

29

18

25

23

32

تعداد شرکت کنندگان در این آزمون: 432 نفر