عکس : شکل گیری طیفی از نور در خورشید گرفتگی کامل

در این تصویر می‌توان طیفی از نورها را مشاهده کرد که در هنگام تنها خورشید گرفتگی کامل سال ۲۰۱۶ میلادی رخ داد.

عکس : شکل گیری طیفی از نور در خورشید گرفتگی کامل

 به هنگام شکل گیری خورشیدگرفتگی کامل بر فراز آسمان شهر  Ternate اندونزی طیفی از رنگ های بی نظیر از خورشید متصاعد شد که توسط عکس برداران حرفه ای فضایی شکار شدند.

در سمت چپ این تصویر، خورشید را مشاهده می کنید که قرص کامل ماه بر روی آن قرار گرفته است و در سمت راست عکس می توانید طیفی از رنگ ها را مشاهده کرد که از نور خورشید در وضعیت کامل کسوف شکل گرفته است.


عکس : شکل گیری طیفی از نور در خورشید گرفتگی کامل