طراحی زیبا روی برگ درختان

یک هنرمند اسپانیایی یا استفاده از وسایل دندانپزشکی نقش‌های زیبایی را روی برگ درختان طراحی کرده است.

طراحی زیبا روی برگ درختان

 لورنزودوران که یک هنرمند اسپانیایی است سعی کرده با تیغ جراحی برگها را برش داده و طرح های زیبایی را خلق کند.

وی برای جدا کردن قسمتهای طراحی شده و شکل دادن ظریف آنها از وسایل دندانپزشکی استفاده می کند.


طراحی زیبا روی برگ درختان

طراحی زیبا روی برگ درختان

طراحی زیبا روی برگ درختان

طراحی زیبا روی برگ درختان

طراحی زیبا روی برگ درختان
مطالب مرتبط