دنیای بی نظیر قورباغه‌ها - عکس

از دیر باز قورباغه و وزغ در افسانه‌های ملل مختلف، نقشی خاص بر عهده داشته و اغلب نیز درگیر جادو و طلسم بودند.

دنیای بی نظیر قورباغه‌ها - عکس

 در داستان های قرون وسطی قورباغه‌ها، به عنوان موجوداتی شیطانی شناخته شده که اغلب در خدمت جادوگران بودند . اما به تدریج و در طی قرون متمادی، این موجودات متفاوت نیز از این قالب خارج شده و به عنوان نجیب‌زادگانی خوش تیپ و مهربان که استعدادهای نهفته‌ی فراوانی دارند، در ادبیات دنیای مدرن، جایی برای خود باز کردند. 

شاید معروف‌ترین داستان این حیطه، شاهزاده قورباغه باشد، پرنسی که توسط جادوگری به قورباغه تبدیل می‌شود.اما خارج از دنیای قصه‌ها و افسانه‌ها، این گونه‌ی وسیع تقریباً در همه‌ی نقاط جهان یافت می‌شود. اندازه‌ی آنها بسیار متغیر بوده و از قورباغه‌های ریزه میزه‌ی 7.7 میلیمتری تا انواع بزرگ‌تر 32 سانتیمتری را شامل می‌شوند. 

در واقع از هر سه گونه‌ی موجود قورباغه‌ها، یکی در آستانه‌ی انقراض قرار گرفته است. بسیاری از دانشمندان بر این باورند که دوزیستان مثالی خوب در زمینه‌ی بازتاب سلامت اکوسیستم هستند. اگر محیط زیست آنها در معرض آلودگی قرار گیرد، آنها اولین قربانیان این آلودگی خواهند بود. امری که زنگ‌های خطر را برای ما به صدا در آورده است.


دنیای بی نظیر قورباغه‌ها - عکس


دنیای بی نظیر قورباغه‌ها - عکس


دنیای بی نظیر قورباغه‌ها - عکس

دنیای بی نظیر قورباغه‌ها - عکس

دنیای بی نظیر قورباغه‌ها - عکس

دنیای بی نظیر قورباغه‌ها - عکس

دنیای بی نظیر قورباغه‌ها - عکس

دنیای بی نظیر قورباغه‌ها - عکس

دنیای بی نظیر قورباغه‌ها - عکس

دنیای بی نظیر قورباغه‌ها - عکس