آزمون 21 اسفند پیش تجربی چگونه بود؟

شروع پروژه دوران طلایی (22 اسفند تا 20 فروردین) را به شما تبریک می‌گویم و امیدوارم با برنامه ریزی درست از این روزها بهترین استفاده را بکنید.کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

شروع پروژه دوران طلایی (22 اسفند تا 20 فروردین) را به شما تبریک می‌گویم و امیدوارم با برنامه ریزی درست از این روزها بهترین استفاده را بکنید.

آزمون 21 اسفند برگزار شد، آمارهای بعد از آزمون بدین شرح است:

آزمون 21 اسفند پیش تجربی چگونه بود؟

انطباق با سطح دشواری کنکور سه سال اخیر:

آزمون 21 اسفند پیش تجربی چگونه بود؟

جمع‌بندی:

برای افرادی که تراز کل آن ها در محدوده 4750 و 5500 هستند، تمامی درس‌های اختصاصی  (پیش و پایه ) سطح دشواری هم‌سطح کنکور داشته اند.

برای افرادی که تراز کل آن ها در محدوده 6250 و 7000 هستند، تمامی درس‌های اختصاصی  (به غیر از فیزیک ) آسان‌تر از کنکور بوده است.