آزمون 21 اسفند پیش تجربی چگونه بود؟

شروع پروژه دوران طلایی (22 اسفند تا 20 فروردین) را به شما تبریک می‌گویم و امیدوارم با برنامه ریزی درست از این روزها بهترین استفاده را بکنید.

آزمون 21 اسفند پیش تجربی چگونه بود؟

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

شروع پروژه دوران طلایی (22 اسفند تا 20 فروردین) را به شما تبریک می‌گویم و امیدوارم با برنامه ریزی درست از این روزها بهترین استفاده را بکنید.

آزمون 21 اسفند برگزار شد، آمارهای بعد از آزمون بدین شرح است:

آزمون 21 اسفند پیش تجربی چگونه بود؟

انطباق با سطح دشواری کنکور سه سال اخیر:

آزمون 21 اسفند پیش تجربی چگونه بود؟

جمع‌بندی:

برای افرادی که تراز کل آن ها در محدوده 4750 و 5500 هستند، تمامی درس‌های اختصاصی  (پیش و پایه ) سطح دشواری هم‌سطح کنکور داشته اند.

برای افرادی که تراز کل آن ها در محدوده 6250 و 7000 هستند، تمامی درس‌های اختصاصی  (به غیر از فیزیک ) آسان‌تر از کنکور بوده است.