بجنورد، گنجینه فرهنگ‌های گوناگون

اگر گذار شما در ایام شادی و سرور بهاری به شهر ما افتاد اندکی در شهر بجنورد توقف کنید....شهر زیبای ما،میزبان مطمئنی برای چشمان زیبابین شما خواهد بود.اینجا دیار مردمان کرد و ترک و تات و ترکمان و گنجینه فرهنگ های گوناگون است.

تفرجگاه های بش قارداش(پنج برادر) و باباامان می تواند از لنز دوربین های شما بهترین خاطرات را در قاب عکس هایتان بسازد.همه می توانند از موزه ی مردم شناسی آیینه خانه و عمارت مفخم در داخل شهر دیدن نمایند.سوغات شیرین شهرمان را فراموش نکنید.حتما بسته ای آبنات برای آنانی که دوستشان دارید تهیه کنید تا شیرین کامی را برایتان به همراه داشته باشد.

بجنورد، گنجینه فرهنگ‌های گوناگون


بجنورد مرکز استان خراسان شمالی همجوار استان گلستان و خراسان رضوی(باب الرضا) آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است.درین شهر احساس غربت نخواهید کرد.منتظرتان هستیم.