محمد حسن‌پور: آزمونک شیمی 3- آمادگی برای 21 اسفند ماه

آزمونک شیمی 3- آمادگی برای 21 اسفند ماه

محمد حسن‌پور: آزمونک شیمی 3- آمادگی برای 21 اسفند ماه

سلام

دانش‌آموز گرامی ، فایل ذیل برای آمادگی شما در درس شیمی،  آزمون 21 اسفند ماه تهیه شده است.

ابتدا فایل سوال را دانلود کرده و کلید زده و سپس فایل پاسخ را دانلود نموده، پاسخ‌های خود را ارزیابی کنید.

موفق باشید

                                                     طراح: محمد حسن‌پور