ششمی‌ها : مرحله دوم جمع‌بندی ویژه آزمون تیزهوشان 95 شروع شد

امیدوارم تلاش با برنامه و پیوسته ای را آغاز کرده باشید. مرحله دوم جمع بندی تیزهوشان از روز 22 اسفند آغاز و تا آزمون 20 فروردین ادامه می‌یابد.

ششمی‌ها : مرحله دوم جمع‌بندی ویژه آزمون تیزهوشان  95 شروع شد


دوستان خوب ششمی سلام!

امیدوارم تلاش با برنامه و پیوسته ای را آغاز کرده باشید. مرحله دوم جمع بندی تیزهوشان از روز 22 اسفند آغاز و تا آزمون 20 فروردین ادامه می یابد.

این مرحله جمع بندی، اهمیت بسیار زیادی دارد چون دوران طلایی نوروز را پیش رو داریم و در این دوران، نقش شما پررنگ تر است. تعطیلات فرصت بسیار خوبی است تا بتوانید به مرور و یادآوری آموخته ها بپردازید.

برنامه مرحله دوم را در تصویر زیر مشاهده می کنید، حتماً با پشتیبان و اولیای خود این برنامه را بررسی و برای استفاده بهینه از دوران نوروز با مشورت با آنها بهترین برنامه ریزی را انجام بدهید.


برنامه فاز دوم جمع بندی ششم