تجهیزکتابخانه دبیرستان امام خمینی (ره ) در شهرستان کامیاران

تجهیزکتابخانه دبیرستان امام خمینی (ره ) در شهرستان کامیارانبنیاد علمی آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان امام خمینی (ره) در شهرستان کامیاران  از توابع  استان کردستان را تجهیز نمود.

آقای شهریار مستوفی، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1360 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری272 دانش آموز پسر را در مقطع دبیرستان دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 4 میز مطالعه چهار نفره ،3 میز مطالعه دونفره،5 عدد قفسه کتابخانه ،22 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی54/240/000 ریال (5میلیون و 424 هزار تومان) می باشد که مبلغ 48/600/000 ریال( 4 میلیون و 860 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 5/640/000 ریال (564 هزار تومان) از سوی آقای موفقی نماینده بنیاد علمی آموزشی قلم چی در شهرستان کامیاران پرداخت شده است .

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،460 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه دبیرستان امام خمینی (ره ) در شهرستان کامیاران

تجهیزکتابخانه دبیرستان امام خمینی (ره ) در شهرستان کامیاران

تجهیزکتابخانه دبیرستان امام خمینی (ره ) در شهرستان کامیاران