هوشمندسازی دبیرستان حافظ توبره ریزدر شهرستان کامیاران

هوشمندسازی دبیرستان حافظ توبره ریزدر شهرستان کامیاران

هوشمندسازی دبیرستان حافظ توبره ریزدر شهرستان کامیاران

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان حافظ توبره ریز در شهرستان کامیاران از توابع  استان کردستان را هوشمندسازی نمود.

آقای قاسم قیسوندی، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1368 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 165دانش آموز پسر را در مقطع دبیرستان دوره اول، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاپ ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 54/050/000 ریال (5میلیون و 405هزارتومان) می باشد که مبلغ 42/850/000 ریال (4میلیون و 285هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 11/200/000 ریال (یک میلیون و 120هزارتومان) از سوی آقای موفقی نماینده بنیاد در شهرستان کامیاران پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 459 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان حافظ توبره ریزدر شهرستان کامیاران