بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان حافظ توبره ریز در شهرستان کامیاران از توابع  استان کردستان را هوشمندسازی نمود.

آقای قاسم قیسوندی، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1368 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 165دانش آموز پسر را در مقطع دبیرستان دوره اول، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاپ ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 54/050/000 ریال (5میلیون و 405هزارتومان) می باشد که مبلغ 42/850/000 ریال (4میلیون و 285هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 11/200/000 ریال (یک میلیون و 120هزارتومان) از سوی آقای موفقی نماینده بنیاد در شهرستان کامیاران پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 459 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان حافظ توبره ریزدر شهرستان کامیاران