تعداد سوالات آزمون 21 اسفند ماه سوم تجربی

تعداد سوالات و زمان پاسخگویی آزمون 21 اسفند ماه
تعداد سوالات آزمون 21 اسفند ماه سوم تجربی


برای مشاهده منطق و تعداد سوالات آزمون 21 اسفند ماه، فایل ذیل را دانلود نمایید

موفق باشید

فایل های ضمیمه
همایش جمع بندی ریاضی تجربی بخش اول ( لگاریتم)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : عباس اسدی