هوشمندسازی دبیرستان فائزه توبره ریزدر شهرستان کامیاران

هوشمندسازی دبیرستان فائزه توبره ریزدر شهرستان کامیاران

هوشمندسازی دبیرستان فائزه توبره ریزدر شهرستان کامیاران

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان فائزه توبره ریز در شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان را هوشمندسازی نمود.

خانم سروه محمدی، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1376 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 159 دانش آموز دختر را در مقطع دبیرستان دوره اول، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاپذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 58/450/000 ریال (5میلیون و 845هزار تومان) می باشد که مبلغ 47/250/000 ریال (4میلیون و 725هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 11/200/000 ریال (یک میلیون و 120هزارتومان) از سوی آقای موفقی نماینده بنیاد در شهرستان کامیاران پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 458 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان فائزه توبره ریزدر شهرستان کامیاران


همایش جمع بندی دیفرانسیل قسمت دوم
چهارم ریاضی     دبیر : مهدی ملا رمضانی