مطالعات جدید درباره بیماری قلبی ورزشکاران استقامتی

محققان در بررسی‌های جدید تاثیرات مفید و مضر ورزش شدید را بر کارایی قلبی دوندگان مبتدی ماراتن مطالعه کردند.

مطالعات جدید درباره بیماری قلبی ورزشکاران استقامتی

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت MNT، محققان دانشگاه لندن وضعیت 120 دونده ماراتن را بررسی کردند. از این افراد تست اسکن قلبی، ECG، تست ورزش و آزمایش خون گرفته شد. این تحقیقات برای بررسی تاثیرات ورزش شدید بر کارایی و ساختار قلبی ورزشکاران مبتدی انجام شد.

مدیر این تحقیقات می‌گوید: در این تحقیقات ما به ساختار ماهیچه‌ای قلب و تغییرات آن‌ها بر اثر ورزش شدید توجه کردیم. گاهی اوقات در ورزشکاران، قلب دچار مشکل ماهیچه‌ای می‌شود و ماهیچه‌ها ضخیم‌تر از حد نرمال می‌شوند. با این حال این مساله بعد از مدتی برطرف می‌شود. ما می‌خواهیم این مشکل را بهتر درک کنیم. می‌خواهیم قلب ورزشکاران را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم سریع‌تر بیماری قلبی ورزشکاران را تشخیص دهیم.

منبع :