نسخه‌برداری دقیق از مدل‌های چاپی سه‌بعدی با ضبط صدای چاپگر

محققان دانشگاه کالیفرنیا در ایروین نشان داده‌اند که می‌توان مدل‌های چاپی سه‌بعدی را با ضبط صدای چاپ با دقت چشمگیری بازسازی کرد.

نسخه‌برداری دقیق از مدل‌های چاپی سه‌بعدی با ضبط صدای چاپگر

به گزارش سرویس علمی ایسنا، این چاپگرهای سه‌بعدی در زمان چاپ، صداهای آکوستیک حامل اطلاعات تولید می‌کنند که حرکات دقیق نازل چاپگر را تعیین می‌کنند.

به گفته محققان، چاپگرهای سه‌بعدی می‌توانند با ضبط صداهای چاپ آن توسط دستگاههای ضبط صدا مانند تلفن‌های هوشمند، مورد هک قرار بگیرند. این صداها سپس می‌توانند بطور بالعکس مهندسی شده و نسخه المثنی از جسم سه‌بعدی ایجاد شود.

محققان سال گذشته بطور تصادفی این خطر هک و ایمنی را در زمان تحقیق بر روی ارتباط بین جریانات انرژی و اطلاعات شناسایی کردند.

قوانین پایه فیزیک بر این اساس است که انرژی از یک شکل به شکل دیگر – برای مثال انرژی الکترومغناطیسی به جنبشی – تبدیل می‌شود. انرژی از بین نرفته بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود.

تیم تحقیقاتی در تجربه خود از صداهای یک چاپگر سه‌بعدی در زمانی که یک جسم کلید‌ مانند را تولید می‌کرد، نسخه‌برداری کرد. صداهای ضبط شده سپس برای بازسازی جسم با دقت تقریبا 90 درصد استفاده شدند.

به گفته محققان، افرادی که در بخش‌های مختلف کارخانجات تولیدی کار می‌کنند معمولا برای استفاده از تلفن همراه هوشمند یا سایر دستگاههای ضبط صدا مورد نظارت قرار نمی‌گیرند که این امر می‌تواند در صورت نسخه‌برداری از اطلاعات و فرآیند محصول در زمان تولید پیش‌ساخت به خسارت‌های مالی بزرگی منجر شود.

به توصیه آن‌ها، افزودن یک دستگاه به تاسیسات تولیدی که صدای سفید تولید می‌کند، می‌تواند به محافظت از مالکیت معنوی کمک کند.

این تحقیق در نشست بین‌المللی سیستم‌های سایبر فیزیکی در وین ارائه خواهد شد.

منبع :