تجهیز کتابخانه‌ی کانون فرهنگی و تربیتی سبحان درمنطقه 4 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی کانون فرهنگی و تربیتی سبحان درمنطقه 4 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی کانون فرهنگی و تربیتی سبحان درمنطقه 4 تهران

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، کتابخانه ی کانون فرهنگی و تربیتی سبحان درمنطقه 4 تهران را تجهیز نمود.

آقای علی اکبر حلاجی مدیر موسسه، می گوید این مرکز در سال 1392 با هدف خدمت رسانی به دانش آموزان معلول زیر نظر اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران تاسیس شده است. ایشان خدمات این موسسه را برگزاری کلاس های آموزشی، مسابقات فرهنگی و هنری  ویژه دانش آموزان معلول عنوان کرد که روزانه دانش آموزان استثنایی بسیاری از سراسر شهر تهران برای آموزش دوره های مختلف علمی، فرهنگی و هنری به این مرکز مراجعه می کنند.  

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 3 دستگاه رایانه با لوازم جانبی، 5 قفسه کتابخانه، 5 میز مطالعه و 20 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 71/900/000 ریال (7 میلیون و 190 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 457 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.


تجهیز کتابخانه‌ی کانون فرهنگی و تربیتی سبحان درمنطقه 4 تهران


تجهیز کتابخانه‌ی کانون فرهنگی و تربیتی سبحان درمنطقه 4 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی کانون فرهنگی و تربیتی سبحان درمنطقه 4 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی کانون فرهنگی و تربیتی سبحان درمنطقه 4 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی کانون فرهنگی و تربیتی سبحان درمنطقه 4 تهران