وقار اسب و شکوه طاووس

عکاسی هنری مجذوب کننده است اما گاهی اوقات به جای آن که عکاس به سراغ سوژه برود، سوژه‌ها او را به سوی خود می‌خوانند.

وقار اسب و شکوه طاووس

عکاسی هنری مجذوب کننده است اما گاهی اوقات به جای آن که عکاس به سراغ سوژه برود، سوژه‌ها او را به سوی خود می‌خوانند.

 برای این عکاس خوش ذوق فرصتی فراهم شد تا مدتی را در مزرعه‌‌ی پرورش اسب فریزلند بگذراند. مزرعه‌ای که تفاوتی عمده با دیگر مزارع داشت. معمولا در این گونه فضاها حتما سگ، گربه یا هر دو را مشاهده می‌کنید. اما در این مزرعه خبری از این حیوانات نیست و به جای آن طاووس‌ها جولان می‌دهند.

در مزرعه، هر حیوانی  به دلیلی نگهداری می‌شود. طاووس‌های این مزرعه نیز به دلیل حساسیت بالای خود، همچون زنگ خطری متحرک عمل می‌کنند.

وقار اسب و شکوه طاووس

وقار اسب و شکوه طاووس

وقار اسب و شکوه طاووس

وقار اسب و شکوه طاووس

وقار اسب و شکوه طاووس

وقار اسب و شکوه طاووس

وقار اسب و شکوه طاووس