تصاویری از مکان‌های زیبا ازجهان - عکس

گاهی اوقات مناظر زیبای طبیعت آن چنان بر ذهن بیننده تأثیر می‌گذار که ممکن است افراد ساعت‌ها به این تصاویر خیره شوند.

تصاویری از مکان‌های زیبا ازجهان - عکسمناطق زیبای طبیعی در کنار سازه های بدیع انسانی، جاذبه های گردشگری بسیاری از نقاط جهان به شمار می روند. دخالت هنر عکاسی هم در معرفی این مکان ها به دنیا بی تأثیر نبوده که در تصاویر زیر برخی از اماکن و مناظر زیبای جهان برای شما جمع آوری شده است.تصاویری از مکان‌های زیبا ازجهان - عکس

جزیره زاکینتوس در یونان


تصاویری از مکان‌های زیبا ازجهان - عکس

پل پارک مرکزی نیویورک


تصاویری از مکان‌های زیبا ازجهان - عکسدنور پایتخت ایالت کلرادو در آمریکا


تصاویری از مکان‌های زیبا ازجهان - عکس

جزایر فارو در دانمارکتصاویری از مکان‌های زیبا ازجهان - عکسجزیره مدیترانه ای میکونوس در یونان

تصاویری از مکان‌های زیبا ازجهان - عکسمناظر زیبای برف در فنلاند


تصاویری از مکان‌های زیبا ازجهان - عکسدهکده اولدنیز در ترکیه