سفر به اعماق زمین - عکس

غارها و تونل‌های زیرزمینی همواره نقش بزرگی در زندگی بشر داشته‌اند.
غارها و تونل‌های زیرزمینی همواره نقش بزرگی در زندگی بشر داشته‌اند.انسان‌ها زمین را حفر ‌می‌کنند تا به ریشه‌های فرهنگی و تاریخی خود پی ‌ببرند ویا از تونل‌ها برای انبار کردن یا پناهگاه بهره ببرند. 
سفر به اعماق زمین - عکس

سفر به اعماق زمین - عکس

سفر به اعماق زمین - عکس

سفر به اعماق زمین - عکس

سفر به اعماق زمین - عکس

سفر به اعماق زمین - عکس


همایش جمع بندی فیزیک بخش چهارم (موج های صوتی)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حامد چقادی