ساخت اشکال حیرت انگیز با رول‌های کاغذی - عکس

در ادامه این خبر کاردستی‌های جالبی را می‌بینید که با استفاده از تکه‌های کاغذ ساخته شده اند.

ساخت اشکال حیرت انگیز با رول‌های کاغذی - عکس

 یک هنرمند روسی با استفاده از رول ها و تکه های کاغذ این اشکال های زیبا را طراحی کرده است.

ساخت اشکال حیرت انگیز با رول‌های کاغذی - عکس


ساخت اشکال حیرت انگیز با رول‌های کاغذی - عکس

ساخت اشکال حیرت انگیز با رول‌های کاغذی - عکس

ساخت اشکال حیرت انگیز با رول‌های کاغذی - عکس

ساخت اشکال حیرت انگیز با رول‌های کاغذی - عکس

ساخت اشکال حیرت انگیز با رول‌های کاغذی - عکس

ساخت اشکال حیرت انگیز با رول‌های کاغذی - عکس

ساخت اشکال حیرت انگیز با رول‌های کاغذی - عکس

ساخت اشکال حیرت انگیز با رول‌های کاغذی - عکس
آمار از ریاضی 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : علی هاشمی