زیباترین تصاویر پزشکی و زیست شناسی سال 2016

بنیاد علمی تحقیقاتی ولکام (welcome) بهترین تصاویر علمی سال 2016 را منتشر کرد.
بنیاد علمی تحقیقاتی ولکام (welcome) بهترین تصاویر علمی سال 2016 را منتشر کرد.
** مهندسی بافت کبد انسانزیباترین تصاویر پزشکی و زیست شناسی سال 2016

اولین تصویر برگزیده مربوط به بافت کبد انسان است که در بدن موش مبتلا به آسیب کبدی با دریافت خون از رگ های موش، رشد کرده است. 

پژوهشگران امیدوارند این روش در آینده بتواند برای کمک به بیمارانی که نارسایی و از کار افتادگی کبد دارند، به کار گرفته شود.
** رشد استخوان

زیباترین تصاویر پزشکی و زیست شناسی سال 2016

با رشد کودک استخوان ها نیز رشد می کنند و تغییر می یابند. در دو تصویر ارایه شده در این زمینه، هر دایره داخل استخوان کودک را در سنین متفاوت نشان می دهد. 

این تصاویر از یک مجموعه استخوان قدیمی متعلق به قرن نوزدهم گرفته شده اند.


** تشخیص سکته مغزیزیباترین تصاویر پزشکی و زیست شناسی سال 2016


در این تصویر رگ گردن فردی که دچار گرفتگی شده، نشان داده شده است؛ وقتی رگ هایی که به مغز خون می رسانند دچار انسداد شوند، به بخشی از مغز خون نمی رسد و مغز دیگر نمی تواند کارایی لازم را داشته باشد و سکته مغزی رخ می دهد. ** برگ ذرت

زیباترین تصاویر پزشکی و زیست شناسی سال 2016

در این تصویر که از برگ های ذرت نورس گرفته شده است، تعداد زیادی سلول کوچک به شکل مربع و مستطیل های سبز دیده می شود و دایره های نارنجی هسته سلول یا همان مرکز فرماندهی سلول را نشان می دهند. 

عرض واقعی این تصویر یک چهارم میلی متر است.** جلوگیری از انتشار بیماری های عفونی

زیباترین تصاویر پزشکی و زیست شناسی سال 2016

در این تصویر چادر شفافی در بیمارستان رویال فری لندن نشان داده شده است که برای قرنطینه بیماران مبتلا به عفونت های خطرناک و بسیار مسری مانند ابولا استفاده می شود.** پروانه دم چلچله زیباترین تصاویر پزشکی و زیست شناسی سال 2016


پروانه ها دو چشم درشت برای رصد هر نوع حرکت و دو شاخک برای بوییدن دارند. خرطوم دراز پروانه در تصویر ارایه شده مانند فنر جمع شده که وقت غذا باز می شود و شهد گل را مثل نی می مکد. 

عرض واقعی تصویر پنج میلی متر است.** بیماری رینوزیباترین تصاویر پزشکی و زیست شناسی سال 2016


در تصویر بعدی که نوعی از تصویربرداری حرارتی است، تفاوت دمای دو دست فرد سالم و فرد مبتلا به بیماری رینو نشان داده شده است. 

در این بیماری خون رسانی رگ های دست و پا کاهش پیدا می کند و این افراد اغلب دست و پاهای بسیار سردی دارند.** پولک شب پرهزیباترین تصاویر پزشکی و زیست شناسی سال 2016


پولک های شب پره ماداگاسکار در این تصویر نشان داده شده است؛ این شب پره بزرگ زیر نور می درخشد و به همین دلیل اغلب با پروانه اشتباه گرفته می شود که در اثر خطای دید است؛ انحراف نور

منبع :

فائزه امیری