تجهیزکتابخانه‌ی موسسه خانه مهرکودکان در منطقه 12تهران

تجهیزکتابخانه‌ی موسسه خانه مهرکودکان در منطقه 12تهران

تجهیزکتابخانه‌ی موسسه خانه مهرکودکان در منطقه 12تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه ی موسسه حمایتی خانه مهر کودکان واقع در منطقه 12 تهران در محدوده دروازه غار را تجهیز نمود.

خانم بشیری مدیر موسسه، می گوید این مرکز یک موسسه مردم نهاد بوده و در سال1386 در ناحیه دروازه غار تهران تاسیس شده و به طور مستمر و بدون وقفه پذیرای کودکان آسیب دیده، آسیب پذیر و در معرض خطر می باشد. ایشان تعداد دانش آموزانی که از امکانات آموزشی این موسسه استفاده می کنند، 100 نفر اعلام کرد. دانش آموزان از مقطع پیش دبستانی تا پنجم دبستان از امکانات آموزشی این موسسه استفاده می کنند.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 8 قفسه کتابخانه، 3 میز مطالعه، و 12 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 33/080/000 ریال ( 3 میلیون و 308 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،456مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیزکتابخانه‌ی موسسه خانه مهرکودکان در منطقه 12تهران

تجهیزکتابخانه‌ی موسسه خانه مهرکودکان در منطقه 12تهران

تجهیزکتابخانه‌ی موسسه خانه مهرکودکان در منطقه 12تهران