تجهیزکتابخانه‌ی مجتمع آموزشی امام رضا (ع) در منطقه 22 تهران

تجهیزکتابخانه‌ی مجتمع آموزشی امام رضا (ع) در منطقه 22 تهران

تجهیزکتابخانه‌ی مجتمع آموزشی امام رضا (ع) در منطقه 22 تهران

 بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه مجتمع آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی امام رضا (ع) واقع در منطقه 22 تهران را تجهیز نمود.

آقای ولایتی مدیر مجتمع ، می گوید این مرکز در سال 1390 تاسیس شده و درطول سال تحصیلی دانش آموزان از خدمات آموزشی این مجتمع برای تقویت دروس مدرسه و نیز یادگیری دروس قرآنی و اخلاقی در همه مقاطع استفاده می کنند.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 10 قفسه کتابخانه، 5 میز مطالعه، و 20 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 45/800/000 ریال ( 4 میلیون و 580 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 455مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیزکتابخانه‌ی مجتمع آموزشی امام رضا (ع) در منطقه 22 تهران

تجهیزکتابخانه‌ی مجتمع آموزشی امام رضا (ع) در منطقه 22 تهران