بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه مجتمع آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی امام رضا (ع) واقع در منطقه 22 تهران را تجهیز نمود.

آقای ولایتی مدیر مجتمع ، می گوید این مرکز در سال 1390 تاسیس شده و درطول سال تحصیلی دانش آموزان از خدمات آموزشی این مجتمع برای تقویت دروس مدرسه و نیز یادگیری دروس قرآنی و اخلاقی در همه مقاطع استفاده می کنند.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 10 قفسه کتابخانه، 5 میز مطالعه، و 20 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 45/800/000 ریال ( 4 میلیون و 580 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 455مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیزکتابخانه‌ی مجتمع آموزشی امام رضا (ع) در منطقه 22 تهران

تجهیزکتابخانه‌ی مجتمع آموزشی امام رضا (ع) در منطقه 22 تهران