جاذبه‌های تبریز : عمارت شهرداری

با جاذبه‌های تبریز : عمارت شهرداری در اینجا آشنا شوید...

جاذبه‌های تبریز : عمارت شهرداری

   در سال 1314 شمسی در محل گورستان متروک و مخروبه کوی نوبر با نظارت مهندسان آلمانی در زمان ریاست شهرداری حاج ارفع الملک جلیلی بنا گردید. این ساختمان دارای یک برج ساعت چهار صفحه ای است که با طنین موزون زنگ هایش هر 15 دقیقه یک بار، گذشت زمان را به گوش مردم تبریز می رساند. نمای خارجی تالار شهرداری تبریز از سنگ تراشیده بوده و نقشه ساختمان آن با نمونه ساختمان های کشور آلمان قبل از جنگ جهانی دوم مطابقت دارد. این بنا در وسط شهر تبریز و در میدانی موسوم به میدان ساعت واقع شده و در حال حاضر تمام امور عمرانی شهر و امور اداری شهرداری تبریز در این تالار و عمارت متمرکز است.

جاذبه‌های تبریز : عمارت شهرداری

جاذبه‌های تبریز : عمارت شهرداری

جاذبه‌های تبریز : عمارت شهرداری


خرید کتاب