قلعه بارجین در شهرستان میبد

قلعه بارجین در یکی از آبادی‌های حوزه شرقی میبد به همین نام واقع شده است.

قلعه بارجین در شهرستان میبد

قلعه بارجین در یکی از آبادی های حوزه شرقی میبد به همین نام واقع شده است. این بنا توسط اربابان زرتشتی محل بنا گردیده است. کاربری بنا به منظور پناه گرفتن درمواقع ناامن بوده و جنس اصلی مصالح به کار رفته در بنا از گل وخشت است. بنای قلعه بر روی دو طبقه ساخته شده و دارای چهار برج ساده در چهار گوشه و یک ورودی در سمت شمال است. در بالای سر در ورودی اتاقی قرار دارد که مختص ارباب قلعه بوده است. پلان قلعه به صورت حیاط مرکزی بوده است که اتاق ها در اطراف حیاط واقع شده اند.

قلعه بارجین در شهرستان میبد

قلعه بارجین در شهرستان میبد

قلعه بارجین در شهرستان میبد