جاذبه‌های گردشگری تبریز- موزه قاجار تبریز

با یکی از جاذبه‌های دیدینی تبریز موزه قاجار تبریز در اینجا آشنا شوید....

جاذبه‌های گردشگری تبریز- موزه قاجار تبریز


موزه قاجار در محله ششگلان، که یکی از محلات قدیمی تبریز است؛ قرار دارد. در دوره قاجار عمارتهای بسیار زیبایی در این محله احداث شده بود؛ که خانه امیرنظام گروسی یکی از با ارزش ترین بازمانده‌های این خانه های تاریخی است؛ که هنوز هم با صلابت و عظمت خاص، خودنمایی می‌کند.

این خانه که اکنون از آن به عنوان موزه قاجار استفاده می‌شود در دوره ناصرالدین شاه و در زمان پیشکاری امیرنظام گروسی و توسط وی بنا گردیده است. منابع، حاکی از آن است که در دوره های بعد نیز والیان آذربایجان، در این عمارت سکونت داشته اند…


جاذبه‌های گردشگری تبریز- موزه قاجار تبریز


جاذبه‌های گردشگری تبریز- موزه قاجار تبریز

جاذبه‌های گردشگری تبریز- موزه قاجار تبریز