کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 5 پاسخ- 18 اسفند 94

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...

کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 5 پاسخ- 18 اسفند 94

یک سؤال، 5 پاسخ

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


نیم‌سال دوم را خیلی باانگیزه شروع کردم. آیا می‌توانم نیم‌سال اول را هم جبران کنم؟

پاسخ 1- مطمئناً می‌توانید این کار را انجام دهید. با انگیزه‌ای که دارید برای استفاده از ایام تعطیلاتی که در نیم‌سال دوم دارید برای جبران نیم‌سال اول استفاده کنید. درس‌های نیم‌سال دوم را هم همراه با برنامه‌ی مدرسه و برنامه‌ی راهبردی بخوانید.

حسن ایزدی

پاسخ 2- فقط طبق برنامه‌ی آزمون پیش بروید. در برنامه‌ی راهبردی یک ایستگاه جبرانی مهم برای پیش 1 وجود دارد که از 7 فروردین تا 20 فروردین را شامل می‌شود. با تکمیل تابلو نوروزی و استفاده از کارنامه‌ی مبحثی می‌توانید برنامه‌ریزی دقیقی برای جبران ضعف‌های نیم‌سال اول داشته باشید. برای این منظور اولویت‌ها را مشخص کنید و با توجه به وقتی که در اختیار  دارید از مهم‌ترین اولویت شروع کنید.

محمد کتابدار

پاسخ 3- فاصله‌ی نداشتن و داشتن، خواستن است. وقتی می‌خواهید موفق شوید، وقتی تصمیم دارید نقاط قوت‌تان را پایدار کنید، وقتی می‌خواهید نوسان‌ها و چالش‌ها را تحدید کنید و در حالت کلی بهترین روش‌ها را برای کسب بهترین نتیجه‌ها به کار بگیرید، یک راه بیش‌تر ندارید و آن چیزی نیست جز تلاش هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده در نیم‌سال دوم. برای جبران کم‌کاری‌ها در دوران طلایی نوروز هیچ سرعت‌گیری در مسیرتان وجود ندارد مگر این‌که خودتان بخواهید آن را ایجاد کنید.

سارا شفافی

پاسخ 4- اساساً یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های نیم‌سال دوم با اول، ایجاد موقعیت همپوشانی مطالعاتی و درنتیجه بهبود و ارتقای نتایج نیم‌سال اول است. در نیم‌سال دوم از ریتم مطالعه‌ی یک نیم‌سالِ صرف خارج می‌شوید و در پروژه‌های مهمی همچون 6 و 8 به مطالعه و جمع‌بندی مباحث گذشته می‌پردازید. این همان بستری است که برای پیشرفت درسی، در حالی که به انتهای سال نیز نزدیک‌تر هستید، فراهم می‌شود. این حجم از کار آموزشی در بازه‌ی زمانی کم‌تری در مقایسه با نیم‌سال اول در درجه‌ی اول افزایش نظم و تمرکز را می‌طلبد. انگیزه‌ی آغازین شما در ابتدای نیم‌سال دوم، اگر با همراهی اصولی در کنار برنامه‌ی راهبردی، افزایش نظم در فعالیت‌های هدفمند و توجه دقیق به نقاط قوت و ضعف عملکردیِ نیم‌سال اول همراه شود، جبران نیم‌سال اول اصلاً هدفِ دور از دسترسی نیست.

حسام زینی لشکاجانی

پاسخ 5- آن‌چه اکنون برای شما اهمیت دارد نیم‌سال دوم است که باید با همان انگیزه‌ای که شروع کرده‌اید ادامه دهید. به طور قطع برنامه‌ی راهبردی کانون طوری طراحی شده است که شما در نیم‌سال دوم بتوانید نیم‌سال اول را هم مورد توجه قرار دهید.

سیدمحمد حسینی