مصطفی کیانی:خلاصه درس جریان الکتریکی(قسمت2)

فیزیک3

مصطفی کیانی:خلاصه درس جریان الکتریکی(قسمت2)

دانش‌آموزان عزیز رشته ریاضی و تجربی

در فایل پیوست

نکته‌خای مبحث جریان الکتریکی به روش حل مثال و تمرین آموزش داده شده است.