بازتاب جشن پیشرفت درسی بهمن 94 در بجنورد

شاید روزی که عکس‌های جشن پیشرفت درسی را می‌گرفتیم،کسی فکر نمی‌کرد که بشود اینچنین چند عکس احساس غرور موفقیت را در چهره‌ی دانش آموزان دید.آزمون 14 اسفند که تمام شد،آنچه که در حوزه های آزمونی بجنورد دیده می شد،احساسی متفاوت از سایر آزمون ها بود.عکس های جشن پیشرفت درسی بچه ها که در روز 23 بهمن گرفته شده بود اکنون در قالب خبرنامه کانون بجنورد قدعلم کرده بود.درون حوزه ها دانش آموزان با افتخار عکسشان را به یکدیگر نشان می دادنددر بیرون حوزه ها نیز پدر مادرها با لذتی وصف نشدنی این موفقیت را به فرزندشان و حتی هم کلاسی فرزندشان تبریک می گفتند.


بازتاب جشن پیشرفت درسی بهمن 94 در بجنورد

 مگر می شود این صحنه های سراسر زیبایی را دید و خستگی مان در نرود؟ و مگر می شود این همه موفقیت را  یکجا دید و به تلاش همکارانمان در مجموعه بزرگ قلم چی افتخار نکرد؟

بازتاب جشن پیشرفت درسی بهمن 94 در بجنورد

بازتاب جشن پیشرفت درسی بهمن 94 در بجنورد

بازتاب جشن پیشرفت درسی بهمن 94 در بجنورد