تکالیف نوروزی دانش‌آموزان توسط معلمان تعیین می‌شود

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تکالیف نوروزی دانش‌آموزان توسط معلمان تعیین می‌شود، گفت: تکلیف نوروزی واحدی نداریم.

تکالیف نوروزی دانش‌آموزان توسط معلمان تعیین می‌شود

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در خصوص تکالیف نوروزی دانش‌آموزان اظهار داشت: از زمانی که به عنوان وزیر در وزارت آموزش و پرورش مشغول به فعالیت شدم، اعلام کردیم که تکالیف نوروزی به صورت متمرکز نیست.

وی با بیان اینکه تکالیف نوروزی بر حسب شناخت معلم از دانش‌آموز و با توجه به تفاوت‌های فردی که در کلاس‌های مختلف وجود دارد توسط معلم تعیین می‌شود، افزود: در زمانی که ما هم دانش‌آموز بودیم،‌ تکلیف نوروزی داشتیم منتها کتابچه چاپ نمی‌شد؛ در آن زمان هم معلم هر درسی تکلیفی را مشخص می‌کرد و بعد از تعطیلات، تکالیفمان را ارائه می‌کردیم.

فانی با تأکید بر اینکه در این دوره هم همان سیاست را دنبال می‌کنیم، ادامه داد: دلیل اصلی این است که ما نمی‌توانیم برای همه دانش‌آموزان یک استان یا یک شهر مثل تهران، یک تکلیف واحدی تعیین کنیم زیرا دانش‌آموزان دارای استعداداها، شرایط و امکانات متفاوت هستند و معلم با توجه به فرایند تربیتی و آموزشی که در مدرسه مشاهده کرده و با دانش‌آموز است، می‌تواند تکالیف مناسب‌تری را برای محصل درنظر بگیرد.

منبع :