نوروز 96


کنکوری های عزیز رشته ریاضی و تجربی

در فایل پیوست نکته‌های مبحث صوت طبقه بندی شده است.

فایل های ضمیمه
ماده ژنتیک ، کروموزوم‌ ها و میوز و میتوز از زیست شناسی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : مازیار اعتمادزاده