راه اندازی سامانه اعتبار سنجی کتاب‌های درسی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از راه اندازی سامانه اعتبار سنجی کتاب‌های درسی خبرداد.

راه اندازی سامانه اعتبار سنجی کتاب‌های درسی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، حجت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین بهرام محمدیان ضمن تشریح فرایند اعتبار سنجی کتاب های درسی اظهارکرد : این سامانه یک سیستم تعاملی هوشمند بین گروه های تالیف، روسای گروه های تحلیل محتوای استانی، دبیرخانه های کشوری دروس و دبیران مشارکت کننده در فرایند اعتبار سنجی به موازات تالیف کتاب های درسی و دیگر اجزای بسته های آموزشی است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تصریح کرد: با راه اندازی این سامانه برای اولین بار فرصت بسیار مغتنمی فراهم می شود تا به موازات تالیف کتب درسی، اعتبار سنجی آن نیز انجام و نتایج آن در اختیار گروه های تالیف قرار گیرد.

وی با اشاره به جدید التالیف بودن کتاب های درسی پایه دهم، اعتبارسنجی را اولویت  مهم خواند و افزود: ظرفیت های پیش بینی شده در این سامانه به گونه ای است که رویکرد تالیف مشارکتی و چند تالیفی را که از سیاست های اساسی سازمان در سند تحول و برنامه درسی ملی است، محقق می سازد.

محمدیان خاطرنشان کرد: کلیه صاحب نظران به ویژه همکاران در گروه های تحلیل محتوای استانی و معلمین می توانند با ورود به سامانه اعتباربخشی کتب درسی http://etebarsanji.org   می توانند همزمان در این فرایند شرکت نمایند.