آرام ساختن نوجوان یک هنر است

آرام سازی نوجوان در هنگام بروز خشم و پرخاش توسط والدین او یک مهارت بزرگ محسوب می‌شود.

آرام ساختن نوجوان یک هنر استابراهیم غفاری حق روانشناس عمومی در گفت‌و گو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: نوجوانی دوره تغییرات مهم شناختی، رفتاری، اخلاقی و اجتماعی توام با نوسانات شدید عاطفی بوده که بعضا با احساسات متناقض، تحریکات فیزیولوژیکی و یا به عبارتی پوچ گرایی، بی حوصلگی و پرخاشگری همراه است. 

وی در ادامه گفت: باید به نوجوان این اطمینان را داده که با هر ابراز نظری به خودش نگیرید و موضوع گیری نداشته باشد زیرا هیچ کس قصد خصومت و دشمنی با او را ندارد. 

غفاری تصریح کرد: والدین باید تا جایی ممکن با خشم و عصبانیت فرزند نوجوان خود کنار آمده و مقابله به مثل موجب تشدید پرخاشگری وی شده و حتی عذرخواهی از نوجوان نه تنها از وقار شما نمی‌کاهد بلکه باعث افزایش و تحکیم رابطه والدین با او خواهد شد.

این روانشناس در پایان خاطرنشان کرد: بهترین کار آرام ساختن نوجوان و در یک موقعیت مناسب گفت و گو درباره علت پرخاش وی و مشکلات پیش آمده و حل و فصل کردن موضوع است. 

منبع :

همایش جمع بندی زیست شناسی بخش دوم زیست گیاهی سوم
چهارم تجربی     دبیر : سجاد عبیری