بهبود بیماران سکته ای با سلول درمانی

محققان یک شرک بیوتک نشان دادند که بیماران سکته ای درمان شده با سلول‌های بنیادی بالغ در مقایسه با بیمارانی که داروی پلاسیبو را دریافت کرده بودند بهتر بهبود یافتند.

بهبود بیماران سکته ای با سلول درمانی

 در این مطالعه ۶۵ بیمار تحت درمان با MultiStem قرار گرفتند که ۲۳.۱‌ بیماران کاملا یا تقریبا به طور کامل یک سال بعد از درمان بهبود یافتند؛ این در حالی بود که تنها ۸ درصد بیماران گروه دیگر به بهبودی کامل رسیدند.

در این میان بیمارانی که ظرف مدت ۳۶ ساعت بعد از سکته مورد سلول درمانی قرار گرفته بودند در مقایسه با سایرین نتایج بهتری را نشان دادند.

محققان دانشگاه Case Reserve معتقدند که این نتایج بسیار امیدوار کننده است و می تواند تا حدی به بهبود بیماران سکته ای و کاهش مقدار آسیب مغزی ناشی از سکته کمک کند. در حال حاضر گزینه های درمانی برای سکته بسیار محدود است و در این میان تنها داروی tPA برای سکته ایسکمی حاد مورد تایید FDA‌قرار گرفته است و آن هم باید ظرف چند ساعت بعد از سکته مورد استفاده قرار گیرد. 

آمار نشان می دهد که تنها ۷درصد بیماران بعد از سکته موفق به دریافت tPA می شوند و این امر نیاز به درمان های جایگزینی که زمان بیشتر و نتایج بهتری را برای بیماران فراهم کنند را بیشتر متذکر می شود، اما MultiStem یک داروی اختصاصی ساخت کمپانی بیوتک Athersys در کلیولند است که در واقع از نوعی سلول های بنیادی بالغ به نام سلول های پیش ساز چند توان بالغ منشا می گیرد که از مغز استخوان جداسازی شده اند.

این داروی اختصاصی که در واقع سلول های بنیادی بالغ است منجر به کاهش پاسخ التهابی موضعی می شود و نورون های مغزی را محافظت می کند.

منبع :