تحلیل آزمون 14 اسفند سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 14 اسفند، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود.

تحلیل آزمون 14 اسفند سوم تجربی


دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 14 اسفند، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

تحلیل آزمون 14 اسفند سوم تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست، در محدوده تراز 7000 آزمون  یک  واحد سخت تر از مصوب شده است، در مجموع دانش آموزان در این درس ازمون متعادلی را تجربه کردند.

  • در درس زیست- گواه (شاهد)، ازمون متعادل بوده و در تراز 6250، ازمون یک واحد آسان تر از مصوب شده است.

  • در درس شیمی آزمون متعادل بوده و در محدوده ترازی 7000 ازمون یک واحد آسان تر از مصوب شده است.

  • در درس فیزیک، در محدوده ترازی 5500، 6250 و 7000 آزمون یک واحد آسان تر از مصوب شده است.

  • در درس ریاضی، آزمون در همه محدوده ها ازمون یک واحد سخت تر از مصوب شده است.

                                                                                                                                       موفق باشید- ملارمضانی